Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stalking

Uitleg stalkingswet

Stalkingswet: Wat betekent met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen?

Vereist is dat de belager met zijn gedragingen het slachtoffer doelbewust tot iets (bijvoorbeeld contact) wil dwingen of het slachtoffer vrees wil aanjagen. Er behoeft hiervoor niet bewezen te worden dat het slachtoffer tengevolge van de inbreuk ook daadwerkelijk iets heeft gedaan of nagelaten, wat zij anders niet zou hebben gedaan. “Vrees aanjagen” gebeurt verder bewust. Iemand die een ander onbewust of onopzettelijk doet schrikken of hindert in diens privacygenot jaagt dus geen vrees aan.
Het is verder niet doorslaggevend dat de vrees (angst) ook daadwerkelijk bij het slachtoffer is opgewekt. Voldoende is dat in het algemeen de inbreuk geschikt en geëigend is om vrees aan te jagen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen een uitzonderlijke kordate vrouw, die zich door haar ex-man de kaas niet van het brood laat eten en een vrouw die snel van de kaart is.

Voorbeeld:
Een man belt regelmatig midden in de nacht op verschillende uren, wekenlang in successie. Hij zegt niets, maar haalt duidelijk hoorbaar adem door de telefoon en hoest zo nu en dan luid. Mevrouw A herkent hem aan zijn hoest en weet dat dit de sullige, bedlegerige overbuurman is. Zij is daarom niet bang, maar wel zwaar geïrriteerd. Mevrouw B echter kent deze man niet en meent uit de ademhaling en hoest te kunnen afleiden dat een brute geweldenaar haar lastig valt. Mevrouw B is daardoor doodsbang. Beide feiten leveren het strafbare feit belaging op. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is dezelfde, ook al is duidelijk dat bij mevrouw A géén en bij mevrouw B wel angst wordt ingeboezemd. De intentie van de dader is dus evenals bij bedreiging bepalend en niet het gevolg.

Kijk ook bij het dwangartikel, waarbij het dwingen om iets te doen, niet te doen of te dulden, reeds bij één keer strafbaar is gesteld!

Terug naar de stalkingswet