Vechtscheiding: één gezin, één zaak, één rechter

Kinderen van ouders die in een vechtscheiding liggen, lopen grote schade op. Rechters Deirdre Klijn en Johan Vissers willen deze kinderen beter beschermen.

Beiden spreken donderdag op de SSR Meillo-lezing Passie voor kinderrechten. "Je merkt dat er onder rechters een breed gevoelde behoefte is om deze kwestie aan te pakken."

"Als ouders elkaar gaan bestrijden, zijn ze zo met zichzelf bezig, dan vergeten ze vaak hun kinderen als kind te behandelen," vertelt Klijn, familierechter bij rechtbank Noord-Nederland in een interview met de website Studiecentrum Rechtspleging (SSR). "Dat kan deze kinderen in hun latere leven flink opbreken."

Regie-rechter

Volgens Klijn en Vissers is het bij een echtscheiding in ieder geval wenselijk dat ouders en kinderen steeds met dezelfde rechter te maken hebben. Hiervoor werd enkele jaren geleden de regie-rechter geïntroduceerd. Deze functie wordt nu breder in de rechtspraak verankerd.

"Eén gezin, één zaak, één rechter is het principe", aldus Johan Visser, kinderrechter en landelijk woordvoerder Familie voor de Rechtspraak. "Dan heeft de rechter overzicht over het hele proces. Hij weet welke hulpverleners er bij de scheiding betrokken zijn en kan op zitting beter het gesprek voeren met kinderen en ouders."

Tien jaar geleden kwam het nog regelmatig voor dat één gezin te maken kreeg met meerdere rechters, een voor het geschil rond de kinderen, een tweede voor de alimentatie en een derde voor de boedelverdeling. "Als zaken dan bovendien werden aangehouden, zag één gezin soms wel acht rechters", zegt Vissers.

Een andere oplossing is dat rechters actiever doorverwijzen naar hulpverlening op maat, zodat het conflict tussen de ouders minder snel escaleert.