Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

De Kinderombudsvrouw heeft de afgelopen periode veel signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter worden. Met name de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met een stapeling van problemen, en daarmee met verschillende instanties en wetgeving, krijgen niet de hulp die zij nodig hebben.

Onduidelijk

'Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen', zegt Kalverboer. Zo hebben kinderen en hun ouders te maken met veel verschillende organisaties, die vaak langs elkaar heen werken. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten groot en is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp.

Visie

Zij pleit daarom voor een overkoepelende visie die verbinding legt tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen. 'In de visie, die moet dienen als basis voor alle hulp aan jeugd in Nederland, moet het ontwikkelingsbelang van het kind voorop staan. Eén kind, één gezin, één plan, dat is het uitgangspunt.'