Expertteam voor Complexe Scheidingen

Er wordt binnenkort een expertteam opgericht dat professionals die met complexe scheidingen te maken hebben, concrete oplossingen aanreikt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een reactie op Kamervragen over mannen die vluchten voor huiselijk geweld en daardoor het contact met hun kinderen kwijtraken.

'Blijvend contact met beide ouders is in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind', aldus De Jonge. 'Met het oog op deze problematiek wordt op afzienbare termijn een expertteam opgericht, dat als opdracht krijgt om concrete oplossingen aan te reiken. Ik zal dit aspect van vaders die vluchten voor huiselijk geweld en als gevolg daarvan hun kinderen niet meer zien, onder de aandacht van dit expertteam brengen.'

Scheiden zonder Schade

De minister verwijst daarbij naar Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade dat onlangs is verschenen. Hierin staat dat er een expertgroep wordt ingesteld om advies te geven welke kennis, vaardigheden en deskundigheid de verschillende professionals moeten bezitten wanneer zij met een complexe scheiding te maken hebben, daarbij rekening houdend met ontwikkelingsfasen kinderen.