Het Vergeten Kind in actie tegen wisseling hulpverleners

Stichting Het Vergeten Kind is deze week een campagne en petitie gestart om het wisselen van hulpverleners te stoppen. Kinderen in het jeugdzorgsysteem zien veel verschillende hulpverleners; dat geldt helemaal voor kinderen die op een groep wonen. Zij hebben volgens de stichting gemiddeld al 64,6 hulpverleners gehad.

Het steeds weer opnieuw leren vertrouwen, weer opnieuw over een trauma vertellen en steeds weer een vertrouwenspersoon kwijtraken, is bovenop de trauma's die ze al hebben, psychisch erg zwaar.

De wisselingen en het niet kunnen opbouwen van een vertrouwensband met stabiele volwassenen heeft dan ook negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongeren.

Onderzoek

In het onderzoek ’Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan’ van Het Vergeten Kind geeft meer dan driekwart van de kinderen aan dat ze te vaak hun levensverhaal moeten vertellen. Daardoor voelen kinderen zich niet begrepen en herbeleven ze onnodig vaak nare herinneringen. Ook vinden ze het moeilijk om nieuwe hulpverleners te vertrouwen en hebben ze geen behoefte (meer) om een band op te bouwen met hun begeleiders. Het verliezen van een hulpverlener kan traumatiserend zijn en veel kinderen vinden het lastig om zo veel hulpverleners te hebben. 71 procent vinden het er té veel. Daarvan vindt 25 procent dat het door dat hoge aantal hulpverleners ook slechter gaat met hem of haar.

Petitie

Met de campagne en de petitie roept Het Vergeten Kind op om de jeugdzorg zo te organiseren, dat kinderen substantieel minder verschillende gezichten zien dan nu het geval is.  De petitie  kan tot 13 februari worden ondertekenen op www.hetvergetenkind.nl.