Nieuwe scheidingsaanpak Scheiden zonder Schade

Het programma Scheiden zonder Schade is in twee regiolabs bezig om een nieuwe scheidingsaanpak te ontwikkelen. Dat gebeurt in co-creatie met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en gecertificeerde instellingen. Onderdeel hiervan is het inrichten van een Digitaal Plein (website en web-app).

De regiolabs betreffen het arrondissement Den Haag en regio Oost-Brabant.

Scheiden zonder Schade is een uitvoeringsprogramma van de ministeries van JenV en VWS in samenwerking met de VNG.

De nieuwe scheidingsaanpak bestaat uit vier onderdelen, waaronder een alternatieve juridische procedure, gezinsvertegenwoordiging, een scheidingsloket (ondergebracht in de lokale structuur) en een Digitaal Plein.

Het Digitaal Plein kent twee richtingen:

  • Een basiswebsite om inhoudelijke informatie (algemeen en regionaal), expertise en consultatie te bieden binnen diverse thema's, maar ook om vanuit online zoekgedrag de bezoeker naar vervolginformatie en lokale expertise te leiden, te chatten met een robot en met professionals. Dit aangevuld met korte uitingen op social media.
  • Daarnaast een web-app waardoor overzicht en coördinatie ontstaat voor scheidende ouders met een scheidingsbegeleider waardoor duidelijk wordt welke stappen reeds gezet zijn en wat er nog te gebeuren staat.

De eerste schetsen van het Digitaal Plein zijn klaar, het prototype wordt eerst regionaal getest en is naar verwachting over anderhalf jaar gereed. Gemeenten kunnen hier dan lokaal of regionaal op aansluiten, lokale spelers kunnen er met elkaar samenwerken en het lokale aanbod aan verbinden.

Meekijken en testen 

Het komend najaar wil Scheiden zonder Schade met zoveel mogelijk medewerkers vanuit de gemeente en gemeentelijke uitvoeringsinstanties een gebruikerstest van het Digitaal Plein uitvoeren. U kunt zich hier aanmelden voor de gebruikerstest Digitaal Plein.

Klankbordgroep

Scheiden zonder Schade richt ook een klankbordgroep in die kan meekijken in wat ontwikkeld wordt binnen de regiolabs. Het programma is op zoek naar gemeenten en regio’s die al bezig zijn met een digitale infrastructuur op het gebied van scheiding en feedback kunnen geven op vragen als:

  • Wat zou er opgenomen moeten worden in de huidige infrastructuur om aan te sluiten op de nieuwe scheidingsaanpak?
  • Welke behoeften hebben gemeenten?
  • Welke kansen en risico's zien we bij het gebruik van het Digitaal plein, missen we nog zaken?

Naar verwachting komt de klankbordgroep 2 keer (digitaal) bij elkaar. Vindt u het leuk om deel uit te maken van de klankbordgroep? Meld u dan nu aan.