Moviera introduceert website De Pleger in Ons

Moviera heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd speciaal voor plegers van huiselijk geweld: De pleger in ons. De site is onderdeel van het gelijknamige project waarbinnen ervaringsdeskundigen hulp, advies en ondersteuning bieden aan plegers.

Expertisecentrum Moviera zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld.

Doordat ervaringsdeskundigen vanuit hun eigen situatie weten hoe moeilijk het is om hulp te accepteren, kunnen zij volgens Moviera een brug slaan tussen de pleger(s) en de hulpverlening. Zij kunnen vanuit een gelijkwaardige positie vertellen wat een traject kan opleveren.

Er wordt niet gewerkt met indicaties; er is dus een laagdrempelige toegang om contact te leggen met ervaringsdeskundigen. Het team van ervaringsdeskundigen werkt in de regio’s Gelderland en Utrecht.

Er zijn diverse activiteiten waar plegers aan deel kunnen nemen:

  • een serie workshops,
  • supportgroepmeetings 
  • een inloopspreekuur 

Voor professionals is er een interactieve workshop te volgen en bieden ervaringsdeskundigen ondersteuning bij interventie.