Rapport Scheiden zonder Schade: waar staan gemeenten?

In opdracht van het programma Scheiden zonder Schade heeft Significant Public onderzocht waar gemeenten staan in hun aanpak van relatie-en scheidingsproblematiek, waar zij zoal tegenaan lopen en welke ondersteuningsbehoeften er vanuit gemeenten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de ondervraagde gemeenten werkt aan een aanpak voor relatie en scheidingsproblematiek.

n bijna 1 op de 3 gemeenten is er inmiddels sprake van gemeentelijk beleid ten aanzien van scheidingsproblematiek, terwijl 20 % van de gemeenten aangeeft daar ver mee te zijn gevorderd. Bij de uitsplitsing in grootte valt de onderzoekers op dat alleen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners nog geen concrete acties hebben ondernomen om een aanpak te ontwikkelen. Gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners zijn gemiddeld het verst in de ontwikkeling van een aanpak van relatie-en scheidingsproblematiek. Voor de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geldt dat een derde weliswaar aangeeft vergevorderd te zijn in de ontwikkeling, maar opvallend is dat geen van deze grote gemeenten aangeven al een duidelijke aanpak te hebben.

Op basis van vragen over randvoorwaarden en vragen over het hulpverleningsaanbod is een vijfde van de gemeenten geclassificeerd als koploper en iets meer dan de helft van de gemeenten als middenmoter.

Auteurs

Anouk van den Eeckhout, Gerlise van der Maas – Vos, Marjolijn Zwanepol