Veilig Thuis start landelijk register

De Veilig Thuis organisaties gaan een landelijk register aanleggen. Dat maakt het mogelijk om bij meldingen na te gaan of een gezin of huishouden al eerder gemeld is bij een ander Veilig Thuis.

Dat staat in de onlangs verschenen publicatie Veilig Thuis verbetert… In deze publicatie zijn de belangrijkste veranderingen die vanaf 2019 optreden in de werkwijze van Veilig Thuis samengevat.

Eenduidige wijze

Een andere wijziging is dat alle 26 Veilig Thuis organisaties vanaf volgend jaar de veiligheid bij alle binnengekomen meldingen– met een vernieuwd instrument - op eenduidige wijze gaan beoordelen. Na vijf werkdagen worden de melder en de leden van het gemelde gezin of huishouden over de uitkomsten van deze veiligheidsbeoordeling geïnformeerd. Voor gezinnen en huishoudens waar veiligheid uitblijft, wordt het monitoren door Veilig Thuis uitgebreid naar gemiddeld anderhalf jaar.

Partnerschap staat in 2019 bij Veilig Thuis centraal. Dat wil zeggen dat nauwe samenwerking wordt gezocht met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens.