Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vreest wachtlijsten

In Zuidoost-Brabant dreigen wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er is in de regio sprake van een grote toename in het aantal meldingen.

"It’s a hell of a job', zegt Kuijpers in een interview met Studio040. De wettelijk vastgestelde termijn voor het afhandelen van de meldingen van vijf werkdagen kan nu nog net worden gehaald. 'Maar er mag niemand uitvallen. En als de zomervakantie er weer aankomt, gaan er wachtlijsten ontstaan', aldus Kuijpers.

Om tafel

Veilig Thuis zit nu met regiogemeenten om tafel, om een oplossing te vinden. Want het is niet de verwachting dat de stijging stopt. De regio groeit, dus worden er de komende tijd alleen maar meer meldingen verwacht.