Slob informeert Kamer over kwetsbare kinderen tijdens coronacrisis

Minister Slob (Onderwijs) heeft de Kamer een brief gestuurd over hoe het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaat ondanks de crisis rondom het coronavirus. Daarin schetst hij ook wat er gedaan wordt voor de veiligheid van kinderen en de toegankelijkheid van onderwijs voor kinderen die thuis geen veilige basis hebben.

“Bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft de leraar een belangrijke rol spelen”, aldus Slob.

“Zeker nu zij al hun leerlingen niet meer in het dagelijks leven in het echt zien, vraag ik hen zich ook bij het onderwijs op afstand zich bewust te zijn van de veiligheid van de omgeving van de kinderen.”

Volgens de minister is onderwijs in een schoolse setting voor kwetsbare groepen kinderen van cruciaal belang. Hij ziet dat er al veel scholen en gemeenten begonnen zijn om kinderen en jongeren op dit vlak te helpen. “In aanvulling hierop heb ik met betrokken partijen afspraken gemaakt die het mogelijk maken deze groep in alle gemeenten waar het nodig is te gaan helpen. In specifieke gevallen kan in deze periode opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig zijn. Dat is toegestaan.”

Oplossingen op maat

Overigens hoeft niet in alle gevallen de oplossing in de school te worden gerealiseerd. Slob heeft met de gemeenten afgesproken dat zij het initiatief nemen om tot oplossingen op maat te komen. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen (gezinsvoogden) kunnen een belangrijke rol spelen bij het identificeren van de kinderen voor wie een veiligheidsrisico is vastgesteld of waar dat mogelijk kan ontstaan.