West-Brabant maakt filmpje over aanpak huiselijk geweld in coronatijd

Op initiatief van het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant is een compilatie gemaakt van vlogs van professionals en ervaringsdeskundigen. Zij vertellen hoe zij tijdens de coronacrisis bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun werkzaamheden uitvoeren.

Het filmpje is te bekijken op YouTube en duurt ruim tien minuten.

logo geweld hoort nergens thuis

In de video komen Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en voorzitter van de Stuurgroep Geweld hoort nergens thuis/Veilig Thuis en de Bredase wethouder Greetje Bos, van de Stuurgroep voor Geweld hoort nergens thuis/Veilig Thuis, aan het woord. Daarnaast vertellen onder anderen ervaringsdeskundigen, medewerkers van Veilig Thuis, de reclassering, Jeugdbescherming Brabant, een jeugdarts en een wijkagent hoe zij deze tijd beleven.

Bekijk hier het filmpje.