Gesprekshandreiking voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een gesprekshandreiking samengesteld om de uitkomsten van recent onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) te implementeren. De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers.

De gesprekshandreiking is samengesteld door het Verwey-Jonker Instituut en Augeo.

Het Verwey-Jonker Instituut presenteerde in november 2020 het onderzoeksrapport Kwestie van lange adem. Door dit onderzoek zijn we veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen.

Anderhalf jaar na de melding blijkt het in de meeste gezinnen beter te gaan. Ouders en kinderen zijn over het algemeen ook tevreden met de hulp die zij geboden krijgen. Tegelijkertijd is het ontzettend moeilijk om elk moment passende hulp aan deze gezinnen te bieden.

Praktische vervolgstappen

Met de online gesprekshandreiking kunnen professionals die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld, op een constructieve wijze met elkaar verder spreken over de uitkomsten van het onderzoek. Het is een instrument om de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld concreet uit te werken in beleid, maar vooral in praktische vervolgstappen.

Vijf thema’s

De gesprekshandreiking focust op vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen. Elk thema start met een mini-college met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Daarna een ‘gespreksstarter’: professionals vertellen wat zij in hun werkpraktijk rondom dit thema ervaren. Vervolgens zijn er themavragen en discussiepunten, met telkens een korte toelichting en aanvullende informatie. In de handreiking zijn ook naslagwerken opgenomen, waaronder een aantal van de kaders en hulpmiddelen die binnen het programma GHNT zijn ontwikkeld. Het geheel is zo opgebouwd dat je met elkaar concrete doelen en vervolgstappen vastlegt.