Politie mist zicht op breedte huiselijk geweld problematiek

Door de veelal incidentgerichte aanpak van de politie ontbreekt het noodzakelijke zicht op de breedte van de problematiek die speelt in een gezin of een relatie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Doel van dit onderzoek was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de politie binnen de samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken.

Vuist en vrouw op grond

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en Team Analyse & Onderzoek van de politie eenheid Amsterdam, hebben op vier locaties de aanpak van de politie tegen het licht gehouden: in district Twente en de eenheden Amsterdam, Rotterdam en Limburg. 

Als de politie constateert of vermoedt dat er sprake is van een strafbaar feit, wordt voortvarend gehandeld en een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. In veel zaken is volgens de politie echter geen sprake van een (vermoeden van een) bewijsbaar strafbaar feit. Er is bijvoorbeeld een relatieprobleem waar beide partijen schuld hebben of een opvoedingsprobleem. Het incident wordt dan wel gemeld bij Veilig Thuis, maar er is geen sprake van samen optrekken.

Initiatieven

Dit moet anders, stellen de onderzoekers. "Gelukkig zijn er initiatieven bij de politie en Veilig Thuis om samen op te trekken, niet alleen bij ernstig acuut geweld, maar ook in andere crisissituaties, waardoor de juiste hulp en bescherming kan worden geboden", zegt Katinka Lünnemann van het Verwey-Jonker Instituut."Door een meer adequate reactie kan ook worden voorkomen dat de politie tientalen keren per jaar bij eenzelfde gezin langs moet.”

Het beleid is nog in volle ontwikkeling bij de politie. De politie registreert huiselijk geweld vaak als een op zich staand incident (ruzie/twist). Het is de bedoeling dat de politie goed geïnformeerd ter plaatse gaat, ondersteund door het Real Time Intelligence Centre, maar er is lang niet altijd oog voor de voorgeschiedenis en geweldsdynamiek in de relatie of binnen het gezin.

Acute onveiligheid

Als sprake is van een acute levensbedreigende situatie, dan wordt direct gehandeld door de politie, dikwijls samen met Veilig Thuis en in contact met het Openbaar Ministerie. De samenwerking met de crisisteams van Veilig Thuis verloopt goed; hiermee is er een directe lijn in het geval van acute onveiligheid en dreiging. In de meeste gevallen is echter geen sprake van een acute levensbedreigende situatie, maar wel van structurele onveiligheid en gevaar voor escalatie. 

De politie heeft wel plannen om haar beleid te veranderen. De doelstellingen daarbij zijn: veiligheid voorop, breder kijken dan het incident en eigenaarschap. Het uitvoeringsplan omvat allerlei initiatieven om de netwerksamenwerking te verbeteren. In het kader hiervan zijn pilots gestart waarin de politie samen met Veilig Thuis naar het adres gaat na een 112 melding huiselijk geweld.