Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

De eerste resultaten van een grootschalig onderzoek van het Verwey-Jonker instituut. Hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? En hoe ernstig is het geweld?

Het onderzoek wordt gehouden onder gezinnen (met kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar) die zijn aangemeld bij Veilig Thuis, onder de noemer kindermishandeling of partnergeweld. Het onderzoek  geeft zo een representatief beeld van de aanpak kindermishandeling en partnergeweld in Nederland.

Dit is de eerste factsheet in een reeks die gaat over de resultaten van het onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis. Deze factsheet geeft inzicht in de achtergrondkenmerken van de deelnemende gezinnen, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode.

De volgende factsheets gaan over het type geweld en de hulpverlening.