Commissiebrief met reactie op bericht 'Hulp na huiselijk geweld stagneert'

Op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid en Welzijn, heeft minister De Jonge (VWS) in een brief gereageerd op het bericht op NOS.nl: 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’.

In de brief gaat de minister onder meer in op termijnen in de veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis, op de versterking van de regionale aanpak en de lokale infrastructuur en op verbeteren van de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen. Ten slotte wordt ingegaan op de aanpak van knelpunten die de Vrouwenopvang betreffen.