Eerste resultaten pilot Ketenversnelling

In de Utrechtse wijk Overvecht loopt de pilot Ketenversnelling, met als doel het versterken en versnellen van de samenwerking in de jeugdbeschermingsketen. De eerste positieve resultaten uit deze pilot dienen zich aan. SAVE sprak met Berry Versluis (Veilig Thuis Utrecht) en Barend Smit (Lokalis) over het succes van deze pilot.

De pilot Ketenversnelling maakt onderdeel uit van het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd, dat naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet is opgesteld. Dit programma bestaat uit zes actielijnen met verbeterplannen. Er zijn zes pilots in uiteenlopende regio’s die landelijk worden aangestuurd door een coördinator aangesteld vanuit de ministeries VWS en Justitie en Veiligheid.