Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen

Onverklaarde variatie beter begrepen.

De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn lichamelijk en psychisch vaak verstrekkend. Dit rapport doet verslag van een onderzoek onder een aantal kinderen van vijf jaar en ouder die gemeld zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (sinds 1 januari 2015 ‘Veilig Thuis’) en anderhalf jaar werden gevolgd.

Hoefnagels, C. Snoeren, F. & Baeten, P. (2015). Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen? Onverklaarde variatie beter begrepen. Utrecht: Trimbos Instituut.