10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang

Voor medewerkers van Veilig Thuis die te maken krijgen met uithuwelijking.

Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. 10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang. Den Haag: LKHA.

In dit artikel geven experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating tips die kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van het gesprek met een cliënt en zijn of haar ouders of andere familie.

Zij maken daarbij gebruik van bestaande handvatten. Dat zijn bijvoorbeeld de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en het opstellen van een noodplan als de veiligheid van een cliënt in het geding is. In het artikel worden voorbeeldvragen gegeven die te gebruiken zijn in het gesprek met de cliënt.