Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling

Onderzoek naar de stand van zaken van eind 2017 in de aanpak van ouderenmishandeling.

Specifieke aandacht is uitgegaan naar (oorzaken van) handelingsverlegenheid in de aanpak. Ook is in kaart gebracht wat de stand van zaken is in beleid, organisatie en uitvoering vanuit het perspectief van gemeenten.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat er nog op cruciale punten handelingsverlegenheid is, dat nog niet alle relevante partijen hun rol in de aanpak kennen en nemen, en dat na een incidentele opleving de aandacht voor het thema weer wat wegebt.
In het stadium van agendavorming, ontwikkeling en implementatie van de aanpak is permanente aandacht nodig: de aanvankelijke projectmatige aanpak is lang niet overal omgezet in structurele inzet.
Ook blijkt dat de decentralisaties en de vorming van Veilig Thuis de aandacht hebben weggetrokken naar andere thema’s en ontwikkelingen.
De auteurs concluderen dat er een stevige basis is om op voort te bouwen; het is nu zaak om aandacht voor deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering.

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met professionals, beleidsmakers, informele zorgverleners en ouderen zelf. Dat heeft geleid tot aanbevelingen voor het vervolg op de volgende gebieden:

  1. beleidsmatige verankering en verbinding;
  2. de taakverdeling tussen gemeenten en Veilig Thuis;
  3. verbetering van handelingsbekwaamheid;
  4. de borging van de aanpak.

Vaan, K.de, Bakker, L, Kelders, Y., Kruithof, M., m.m.v. F. Arrahmani (2008). Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017. Amsterdam: Regioplan, in samenwerking met het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam.
In opdracht van het ministerie van VWS.
Publicatienr. 16067.