Jeugdzorg onder druk

De reorganisatie van de jeugdzorg heeft niet heeft gebracht wat men ervan verwachtte. In plaats van een vereenvoudiging van het stelsel is het juist ingewikkelder en bureaucratischer geworden. Dit themanummer van Justitiële Verkenningen ‘Jeugdzorg onder druk’ werpt licht op het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende decentralisatie naar de gemeenten.

Transitie

Vijf jaar geleden werd de decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg in Nederland ingezet met de invoering van de Jeugdwet. De huidige verantwoordelijke ministers De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Dekker (Justitie en Veiligheid/Rechtsbescherming) meldden in november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer dat het nieuwe stelsel deels alweer op de schop moet. Met dit voornemen reageerden de bewindslieden op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd.

Los van die transitieperikelen zijn er in het domein van de jeugdhulp ook nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen te zien die in dit nummer aandacht krijgen, zoals nieuwe doelgroepen en nieuwe werkmethoden.

Justitiële Verkenningen 2019, nr. 6, WODC, ISSN: 0167-5850