Handreiking en onderwijsmateriaal over vrouwelijke genitale verminking

Deze handreiking van Pharos is bedoeld voor (aankomende) zorgprofessionals die zorg verlenen aan vrouwen die besneden zijn, bijvoorbeeld huisartsen, verloskundigen en verpleegkundigen (in opleiding).

Doel

Doel van deze handreiking is om (aankomende) zorgprofessionals te versterken in hun kennis en vaardigheden. Het is van belang dat zorgprofessionals zich bewust zijn van besnijdenis als mogelijk gezondheidsprobleem, dat bespreekbaar weten te maken, om zo mogelijk noodzakelijke en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.

Auteurs

Emily Allwood en Diana Geraci, Pharos 2020