Aanpak Vrouwelijke Genitale Verminking in (regio) Den Haag

De bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV) staat hoog op de agenda in de gemeente Den Haag. In dit actieplan beschrijft de gemeentelijke VGV-aanpak, vanuit de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-20223.