Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

More information and backgrounds

Coordination Action on Human Rights Violations (externe linkCAHRV)
addresses human rights violations in the context of interpersonal relationships.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

01-12-2006

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

Inventarisatie maatregelen

Deze derde studie (eerder in 2003 en 2005) inventariseert de voorgang van de implementatie van aanbevelingen die de Europese Commissie in 2002 heeft opgesteld om vrouwen te beschermen tegen geweld. Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen. Daarin wordt enerzijds de wettelijke bescherming van de slachtoffers beter geregeld en anderzijds wordt de strafrechterlijk aanpak van plegers vastgelegd. Recente ontwikkelingen in de wetgeving laten een tendens zien om de fysieke afstand tussen slachtoffer en pleger te vergroten door straatverboden, huisverbod en dergelijke.

In het eerste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de omvang van de problematiek, de kosten die met geweld tegen vrouwen gemoeid zijn en de manier whttp://www.huiselijkgeweld.nl/webetui_wysiwyg/feiten/internationaal/combating_violence_against_womenaarop de voortgang van de aanpak bij de lidstaten vastgesteld kan worden.

In hoofdstuk twee wordt de aanpak voor de bescherming van de slachtoffers van geweld besproken: wettelijke regelingen, beschermende maatregelen, ondersteuning en dienstverlening voor slachtoffers, de aanpak van daders door resocialisatie-programma's en een goede afstemming met de aanpak van de bescherming van het kind. Daarbij komen ook de (wettelijke) maatregelen tegen seksuele intimidatie en stalking aan bod.

In het derde hoofdstuk gaat het om de ketenaanpak in de strafrechterlijke keten: met name het afstemmen van beschermende maatregelen en strafrechtelijke maatregelen, het bestraffen van huiselijk geweld en omgangsregelingen met kinderen, aanpak van huiselijk geweld en immigratetie-wetgeving.

In hoofdstuk vier wordt een aantal voorbeelden gegeven van in geïntegreerdere aanpak van huiselijjk geweld. De Spaanse organic act als voorbeeld van een strafrechterlijke aanpak en voorbeelden in de m.n. de Duitstalige landen die opgenomen zijn in het burgerlijk wetboek. Daarnaast zijn in verschillende landen publiekscampagnes georganiseerd, een nationaal actieplan opgesteld en is geïnvesteerd in opleiding en scholing van de betrokken professionals.

pdf bestandDownload de volledige tekst van Combating violence against women (pdf, 1,2 MB)


Hagemann-White, C. Katenbrink, J. & and Rabe, H. (2006).: Combating violence against women: Stocktaking Study on the measures and actions taken in Council of Europe member States. Strasbourg: Directorate General of Human Rights.