Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over dit overzicht

Het hier weergegeven materiaal heeft voornamelijk betrekking op feiten en cijfers uit (West-) Europa.

Domestic violence by and against men and women in Curacao

13-09-2012

De centrale vraag is: wat zijn de prevalenties, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld tegen mannen en vrouwen op Curaçao?

Uit het onderzoek onder 816 mannen en vrouwen naar het aantal gevallen over een bepaalde periode, risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld op Curaçao kwm naar voren dat eén op de drie mensen - 25% van de mannen, 38% van de vrouwen - op Curaçao te maken krijgt met huiselijk geweld als volwassene. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een mixed-mode onderzoeksopzet (schriftelijke enquêtes en mondelinge interviews) waardoor factoren zoals beperkte geletterdheid geen drempel vormden om deel te nemen aan het onderzoek. De respons was hierdoor ruim 90%.

Vrouwen, jongeren, laagopgeleiden en slachtoffers van huiselijk geweld in de kindertijd lopen het grootste risico op huiselijk geweld op Curaçao. Echtscheiding, alleenstaand ouderschap en werkloosheid verhogen het risico voor vrouwen, maar niet voor mannen. Huiselijk geweld tegen vrouwen op Curaçao is voor het grootste deel geweld door hun (ex-)partner; tegen mannen is het vooral geweld van ouders, familie en vrienden.

Mannen en vrouwen plegen ongeveer even vaak huiselijk geweld; dit komt overeen met resultaten uit onderzoek in westerse landen. Uit zelfrapportages blijkt dat 25% - 33% psychisch huiselijk geweld heeft gepleegd, 11% - 17% fysiek geweld en 1% - 6% seksueel geweld. Beide seksen hebben een ook ongeveer gelijk verleden. Slachtoffer zijn van huiselijk geweld verhoogt de kans om zelf dader te worden, vooral in geval van ernstig fysiek geweld. Een hoog opleidingsniveau is een risico voor het plegen van psychisch geweld. Als er kinderen aanwezig zijn kan er meer fysiek geweld worden gepleegd. Ook ontdekte Van Wijk dat de verschillende slachtoffers een slechtere gezondheid hebben.

English abstract

One out of three people (25% of men, 38% of women) in Curacao have experienced some form of domestic violence at some point in their adult lives. The most significant risk factors for domestic violence in Curacao are the female gender, a young age, low education, and experiencing domestic violence victimization in childhood. Divorce, single parenthood, and unemployment increase the risk for women, but not for men. These findings are consistent with current literature on the subject. Further research on the context, nature, and severity of domestic violence in the Caribbean is necessary. Studies should preferably combine the strengths of national crime surveys and family conflict studies: nationally representative samples (including men and women) and questionnaires that include all possible experiences of psychological, physical, and sexual assaults by current and former partners, family, and friends.

externe linkVolledige tekst van de thesis(pdf, 6,1 MB )
externe linkNederlandstalige samenvatting(pdf, 136 Kb)

Resultaten zijn ook gepubliceerd in artikel in Journal of interpersonal violence. van Wijk, N. Ph. L., & de Bruijn, J. G. M. (2012). Risk Factors for Domestic Violence in Curacao. Journal of Interpersonal Violence, published online 24 juni 2012. DOI: 10.1177/0886260512441074


Wijk, N.Ph.L. van. (2012). Domestic violence by and against men and women in Curacao: A Caribbean study [Doctoral thesis]. Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Sociale Wetenschappen.