Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld

01-01-2001

Met de toenemende erkenning dat huiselijk geweld een omvangrijk maatschappelijk probleem is dat zichtbaar, bespreekbaar en op verschillende niveaus aangepakt moet worden, zijn in Nederland de laatste jaren diverse projecten en programma’s opgezet om een halt toe te roepen aan geweld in het gezin.

Deze initiatieven worden in Nederland op steeds grotere schaal en met steeds bredere inzet genomen, maar zijn (nog) niet in brede kring bekend.

Doelstelling van deze publicatie is om de projecten zichtbaar en aldus navolgbaar te maken.