Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Advies Gezondheidsraad: Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling

28-06-2011

Een overzicht van de stand van wetenschap ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling; inzicht in de aard van de gevolgen; een indicatie van de zorgbehoefte en aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor slachtoffers.

Effectiviteit

De Gezondheidsraad constateert dat er weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn bij kindermishandeling. Dit is geen louter Nederlands probleem, maar speelt wereldwijd. De versnippering van de hulpverlening is wel een Nederlands probleem, dat een integrale benadering van diagnostiek en behandeling van kinderen, gezinnen en als kind mishandelde volwassenen belemmert.

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting ruim 100.000 kinderen mishandeld of verwaarloosd waarvan een deel ernstig psychisch beschadigd raakt. De afgelopen jaren is veel gedaan om preventie, signalering en melding van kindermishandeling te verbeteren. Dit heeft geleid tot een grotere bewustwording over de ernst, complexiteit en omvang van dit grote maatschappelijke probleem. Maar om te kunnen komen tot het begin van een oplossing is een nog nadrukkelijker bewustzijn nodig. In dit advies komt de volgende stap aan de orde: de behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. De commissie heeft moeten constateren dat er weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn.

Vebeteringen

Om de situatie te kunnen verbeteren is het verder stimuleren van evidence-based werken een absolute noodzaak. Daarnaast is het nodig een goed fundament te leggen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, door het handelen in alle betrokken zorgdomeinen te monitoren en te evalueren. Dergelijke practice-based evidence is van onschatbare waarde voor de uiteindelijke wetenschappelijke onderbouwing van veelgebruikte interventies.

pdf bestandVolledige tekst van dit advies van de Gezondheidsraad (pdf, 659 Kb).