Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Als de nood aan de man is.

06-05-2010

Een verkennende studie naar de opvang van en hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van (dreiging van) geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Om ervaring op te doen met hulp aan en opvang van mannelijke slachtoffers van ernstig geweld in afhankelijkheidsrelaties, of een ernstige dreiging daarvan, zijn de vier grote steden in Nederland (G4) in samenwerking met het ministerie van VWS in juli 2008 een project gestart met 40 opvangplekken. Hiertoe is een convenant met VWS gesloten waarin staat dat de opvang bedoeld is voor mannelijke slachtoffers van veertien jaar en ouder, waarbij gesteld is dat een afhankelijkheidsrelatie zich kenmerkt door een ongelijkwaardige verdeling van economische en sociale middelen. Verder staat in het convenant dat de plekken toegankelijk moeten zijn voor mannelijke slachtoffers uit heel Nederland en dat de hulp gericht moet zijn op de specifieke problematiek van deze slachtoffers. In elke G4-stad worden tien opvangplaatsen gerealiseerd.

Dit verslag is het resultaat van een evaluatie van het project.
Ruim 300 mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld klopten tussen juli 2008 en september 2009 voor hulp aan bij de mannenopvang in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Van de 90 opgevangen mannen in Den Haag was ruim de helft slachtoffer van huiselijk geweld. De overige mannen waren slachtoffer van eergerelateerd geweld of mensenhandel.
Ook mannen worden slachtoffer van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of mensenhandel. In Nederland was er nauwelijks veilige opvang en begeleiding voor deze mannen. Ook was er weinig ervaring met hulp aan deze groep.
De proef loopt nog tot eind 2010. In de loop van dit jaar besluit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de financiering van de mannenopvang vanaf 2011.

pdf bestandManagementsamenvatting: Als de nood aan de man is (pdf, 3,25 MB) (via de website van den Haag)
Volledige tekst van het rapport: pdf bestandAls de nood aan de man is (pdf, 783 Kb) (via de website van den Haag)

Zie ook het Nieuwsitem over dit onderwerp op deze site (24-3-2010)


Dijk, D. van, Hoekstra, L., & Nieuwenhout, Y. (2010). Als de nood aan de man is Een verkennende studie naar de opvang van en hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van (dreiging van) geweld in afhankelijkheidsrelaties. Rotterdam: dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.