Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

28-01-2013

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

Van die jongeren zijn 7.133 kinderen jonger dan 18 jaar. Van deze kinderen kwamen er 5.745 mee met een ouder of beide ouders. De overige jongeren hebben zich zelfstandig gemeld. De Federatie Opvang vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat grote aantallen jongeren en kinderen in de opvang terecht komen.

Veerkracht

De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om een speciale begeleidingsmethodiek – Veerkracht - te ontwikkelen die zich richt op kinderen in de opvang. In de methodiek staat het kind centraal. Het kind wordt gezien als zelfstandige cliënt en niet meer als ‘met de moeder meegekomen’. Kinderen krijgen dankzij Veerkracht een eigen begeleidingsplan en een eigen veiligheidsplan. De methodiek wordt al toegepast in organisaties voor vrouwenopvang. Dit jaar start Federatie Opvang - met steun van het ministerie van VWS –met het ontwikkelen van de methodiek Veerkracht voor kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen.

Voorzieningengebruik Vrouwenopvang

Een ruime meerderheid van de cliënten van de vrouwenopvang maakt gebruik van een vorm van woonaanbod. Tweederde van het voorzieningengebruik betreft wonen met begeleiding. Vrouwen wonen niet per se in de opvanginstelling, maar gebruiken wel de opvang in combinatie met verschillende vormen van dienstverlening. Om vrouwen zo snel mogelijk een onderkomen (of plek) te kunnen bieden, is landelijke toegankelijkheid van essentieel belang.

pdf bestandDownload: Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011 [pdf, 897 Kb)(via Federatie Opvang)