Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Behandeling van middelenverslaving en gewelddadig gedrag

03-04-2014

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik.

Criminaliteit is zeer schadelijk voor zowel slachtoffers als de maatschappij en er is dan ook veel aan gelegen om recidive van daders te voorkomen. Het is belangrijk om factoren die samenhangen met het plegen van delictgedrag in kaart te brengen, omdat dit mogelijk aanknopingspunten biedt voor behandeling van delinquenten om terugval in delictgedrag te voorkomen. Een voorbeeld van een dergelijke risicofactor is het (overmatig) gebruik van alcohol en / of drugs.

Partnermishandeling en problematisch middelengebruik

De focus van het proefschrift van Fleur Kraanen ligt met name op de relatie tussen het plegen van partnermishandeling en problematisch middelengebruik. Tot op heden zijn er nog geen evidence-based behandelingen voor plegers van partnermishandeling. Onderzoek heeft echter aangetoond dat wanneer aan alcohol verslaafde plegers van partnermishandeling succesvol behandeld worden voor alcoholafhankelijkheid, het plegen van partnermishandeling eveneens afneemt.

Gecombineerde behandeling

Op basis van deze kennis ontwikkelde Fleur Kraanen een gecombineerde behandeling (I-StoP) die zich richtte op zowel middelengebruik als partnermishandeling.
Zij onderzocht de effectiviteit van I-StoP bi:

  1. verslaafde plegers van partnermishandeling die hulp zochten vanwege verslavingsproblemen
  2. verslaafde plegers van partnermishandeling die in behandeling waren in de forensische psychiatrie.

Het bleek dat I-StoP effectief was in het reduceren van partnermishandeling. Echter, I-StoP was niet effectiever dan de controlebehandelingen gericht op respectievelijk alleen middelengebruik en alleen partnermishandeling. Gezien het feit dat er tot nu toe nog geen evidence-based behandelingen zijn voor plegers van partnermishandeling kunnen deze resultaten beschouwd worden als veelbelovend. Immers, er wordt aangetoond dat behandeling van deze doelgroep mogelijk is en leidt tot reductie van partnermishandeling.

Uitgebreide samenvatting

In het Engelstalige proefschrift is en pdf bestanduitgebreide Nederlandstalige samenvatting opgenomen (pdf, 155 Kb) (via dare.uva.nl)

externe linkFull text (in parts) of "When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior"

externe linkMeer publicaties van F.L. Kraanen over dit onderwerp.


Kraanen, F.L. (2014). When things are getting out of hand: Prevalence, assessment, and treatment of substance use disorder(s) and violent behavior. [Thesis]. Amsterdam: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: Psychology Research Institute