Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Belaging in Nederland

19-10-2001

Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van het belaging in Nederland. Ook is het onduidelijk hoe belaging voorkomen kan worden en welke methoden van hulpverlening en repressie effectief zijn. Om een goed anti-belagings-beleid te ontwerpen en uitvoeren is inzicht in deze onderdelen gewenst. Dit onderzoek is erop gericht dit inzicht te verschaffen.

In het rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar aard, omvang, achtergronden en mogelijke aanpak van belaging. Er is op dit moment geen eenduidige definitie van belaging. Het omvat in ieder geval een veelheid aan gedragingen die stelselmatig wederrechtelijk gericht zijn op een specifiek individu en die deze persoon als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en als angstaanjagend ervaart. Dit betekent dat belaging een breed scala aan gedrag omvat, dat kan variëren in ernst en langdurigheid.

Er zijn verschillen tussen klinisch-psychologische definities en strafrechtelijke definities die beiden voor een ander doel ontworpen zijn. Binnen de afzonderlijke strafrechtelijke en klinisch-psychologische definities zijn ook variaties waar te nemen. De gehanteerde definitie heeft gevolgen voor het bepalen van de prevalentie van belaging.

Het onderzoek bestond uit deskresearch, in het bijzonder raadpleging van de vooral buitenlandse literatuur, schattingen aan de hand van projectietechnieken en diepte-interviews met deskundigen, hulpverleners en slachtoffers.

pdf bestandDownload dit onderzoek Belaging in Nederland (pdf, 652 Kb)


"Belaging in Nederland. Aard, omvang, achtergronden en mogelijkheden voor een aanpak", Renate Verkaik en Anthony Pemberton (Research voor Beleid), augustus 2001. In opdracht van Ministerie van Justitie, Directie PJS. B2359.