Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Breek de stilte: Spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring

21-06-2013

Onderzoek naar seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring.

Afstudeeropdracht voor de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. In Juni 2013 is dit onderzoek beoordeeld en gepresenteerd.

In het rapport het verslag van een uitgebreide literatuurstudie en de resultaten van de interviews met insiders.
Zowel slachtoffers als ouderlingen en predikanten hebben over hun ervaringen verteld. Daarnaast werkten hulpverleners mee die werken met slachtoffers van seksueel misbruik uit de orthodox protestantse kring.
In het onderzoek is ingezoomd op de vraag hoe slachtoffers tot spreken (kunnen) komen. Daarbij zijn aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van kerken(raden).

pdf bestandBreek de stilte: Spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring (pdf, 1,42 MB) (via brevieruitgeverij.nl).


Groenwold, H. (2013). Breek de stilte: Spreken over seksueel misbruik in de orthodox protestantse kring. [Afstudeeropdracht]. Gereformeerde Hogeschool, Zwolle.