Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cijfers over ouderenmishandeling

10-06-2014

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet.

Ontwikkelingen in 2013

Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.
In de meeste gevallen is er sprake van psychische mishandeling (69%) bij vrouwen (74%). 9% van de meldingen gaat om een oudere die in een zorginstelling woont.

Melders

Meldingen komen voornamelijk van professionals (63%) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, welzijnswerk en politie. Opvallend laag is het aantal meldingen van familieleden (20%) en slachtoffers (17%) zelf.

Aard mishandeling

Net als in 2012 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld. Naast psychische mishandeling, hadden slachtoffers te maken met financiële uitbuiting (39%) en fysieke mishandeling (38%).

Kenmerken daders / slachtoffers

Vrouwen (74%) zijn vaker slachtoffer van ouderenmishandeling dan mannen (26%). De pleger is in de helft van de gevallen een kind of kleinkind (52%) of de (ex)partner (33%). Een grote meerderheid van de slachtoffers woont alleen of met een partner (77%).

pdf-bestandFactsheet Meldingen ouderenmishandeling 2013 (pdf-bestand, 575 kb)

Download hieronder de registratie van 2012 en die van de voorgaande jaren.

Belangrijke feiten over ouderenmishandeling vindt u in de factsheets van MOViSIE:

Meer informatie: externe linkMOVISIE: Ouderenmishandeling