Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang

Bij vrouwenopvanginstellingen en andere zorgaanbieders, en eveneens bij de lokale en landelijke overheid bestaat grote behoefte aan informatie over de omvang en samenstelling van de groep vrouwen met geweldservaringen.

Cliëntprofielen van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in deze informatiebehoefte voorzien, en kunnen bovendien als basis dienen voor de ontwikkeling van toekomstige interventies. Deze rapportage is één van de eerste resultaten van het Kennisprogramma Maatschappelijke en Vrouwenopvang van ZONMW. Het rapport is een product van het Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg van UMC Radboud onder leiding van prof dr J. Wolf.

Uitgebreide beschrijving van project

pdf bestandVolledige tekst Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang (pdf, 758 Kb)


Marit Sijbrandij, Irene Jonker & Judith Wolf: Cliëntprofielen van vrouwen met geweldservaringen in de vrouwenopvang. Nijmegen: Radboud Universiteit Cluster Biomedische wetenschappen en Extramurale Geneeskunde Sociale Geneeskunde, 2008.