Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Cliëntenraden opvang kampen met diverse problemen

15-04-2011

Cliëntenraden binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang kampen met grote problemen rondom bezetting, continuïteit, representativiteit, kennis en deskundigheid. Dat komt vooral door het grote verloop onder cliënten van deze instellingen, die vooral bezig zijn te ‘overleven’. Formele inspraakorganen staan voor velen van hen ver van hun belevingswereld.

Dit blijkt uit onderzoek dat LOC Zeggenschap in zorg deed tussen half oktober en half december 2010 bij organisaties voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Wel beschikt de grote meerderheid van deze instellingen inmiddels over een cliëntenraad.

Waardering
Een andere conclusie die de onderzoekers trekken, is dat er op het gebied van een open en eerlijke communicatie en waardering voor het werk van de cliëntenraad nog flinke verbeteringen mogelijk zijn. Directe contacten met de cliënt, individueel of door middel van huiskamergesprekken en informele groepsgesprekken lijken een waardevolle aanvulling op het werk van de raad.

Van belang is cliënten aan te spreken op heel concrete onderwerpen waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Zelfs het overdragen van verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van de opvang worden daarbij als optie genoemd.

Open hier het volledige verslag van het pdf bestandonderzoek van LOC Zeggenschap in zorg. (pdf, 105 Kb)