Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De keuze van een huwelijkspartner

06-11-2008

Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers.

Uit het onderzoek naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers, gebaseerd op gesprekken met meer dan 120 mensen, blijkt onder meer dat vooral jonge Turken en Marokkanen partners uit de landen van herkomst als ‘van een andere cultuur’ ervaren. Ouders volgen daarin, zij het langzamer dan de jongeren. Tijd speelt ook een rol.

Groepen die een kortere migratiegeschiedenis hebben oriënteren zich voor partnerkeuze sterker op het land van herkomst dan de groepen die hier al langer geworteld zijn. Na het overlijden van de grootouders zijn ouders minder verplicht om zich te voegen naar de wensen van de familie in het land van herkomst. Zij zijn daarom naar hun kinderen, de tweede generatie, vrijer om mee te gaan in hun eigen partnerkeuze. Duidelijk was ook dat jongeren uitgaan van vrije partnerkeuze ook al willen ze in die keuze rekening houden met de opvattingen van hun ouders.

pdf bestandDe keuze van een huwelijkspartner. Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers.Onderzoeksrapport (pdf, 583 Kb) (via fsw.vu.nl)


Storms, O., & Bartels, E. (2008). De keuze van een huwelijkspartner. Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers. [Onderzoeksrapport Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Sociale en Culturele Antropologie]. Amsterdam: Vrije Universiteit.