Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De mantel der liefde: quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

14-02-2012

Doel van deze quickscan in orthodox-protestantse kring is om het thema (preventie van) huiselijk geweld te verkennen en mogelijke aanknopingspunten naar boven te halen voor verder onderzoek en beleid.

Voor de quickscan naar de preventie van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring werd gesproken met en met dertien hulpverleners van instellingen met orthodox-protestantse signatuur en niet-identiteitsgebonden instellingen die hun werkterrein hebben in kleine gemeenten op de biblebelt. Daarnaast interviewden zij vijf onderzoekers en één reformatorische jongerenorganisatie.

Huiselijk geweld is de laatste jaren beter bespreekbaar geworden, durven slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring echter nog nauwelijks over te praten.
Het verkennende onderzoek wijst er op dat men juist binnen deze hechte gemeenschappen huiselijk geweld in een vroeg stadium zou kunnen signaleren. Hulpverleners signaleren veel bereidheid om elkaar te ondersteunen, maar bij huiselijk geweld weet men vaak niet hoe.

Slachtoffers zijn vaak bang voor uitsluiting uit de gemeenschap, helemaal als ze gaan scheiden. Om deze redenen kan huiselijk geweld lang blijven voortduren."

Meer openheid

De christelijke hulpinstellingen organiseren voorlichtingen over huiselijk geweld om het onderwerp in orthodoxe kring bespreekbaar te maken. De openheid neemt toe, maar er bestaat in veel kerkgemeenschappen nog huiver om huiselijk geweld bij slachtoffers en daders aan te kaarten. Sommige dominees kaartten het geweld wel aan, maar willen te gauw toewerken naar de schuldbelijdenis van de dader om hem vervolgens te kunnen vergeven. Dit gebeurt vaak vanuit vertrouwen, maar men blijkt te weinig te weten over hoe huiselijk geweld is te stoppen. Er moet in het gezin ook iets veranderen. Professionele hulp inschakelen is dan belangrijk. Hulpverleners kunnen op hun beurt de eigen kracht van gemeenschappen goed inzetten om het huiselijk geweld aan te pakken.

Betere samenwerking

Gepleit wordt voor een betere samenwerking tussen christelijke en niet-identiteitsgebonden instellingen, en tussen de hulpinstellingen en de kerkgemeenschappen. De hulpverlening moet goed aansluiten bij de taal en cultuur van deze cliënten. Predikanten, vrijwillige ambtsdragers en kerkelijk werkers moeten beter worden toegerust voor signalering en aanpak van huiselijk geweld.

Rapport

Reacties

Kamervragen
pdf bestandVragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Zorgen over seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring» (ingezonden 16 februari 2012). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 4 april 2012). (pdf, 18 Kb)

Het rapport heeft tot de nodige discussie in de pers geleid.
Zie onder meer: Reformatorisch dagblad (14-02-2012)
externe link"„Huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring slecht bespreekbaar” en externe link„Ouders leren omgaan met onmacht en conflicten”en een aantal andere artikelen.