Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

19-05-2016

Webportal met kerncijfers voor beleid

Vraag drie partijen naar cijfers over een onderwerp en de kans is groot dat daar drie verschillende antwoorden uitkomen. Dat is zeker in het politieke debat verwarrend, en daarom ongewenst. Deze webportal wil meer eenduidige cijfers bieden en bestaande informatie over gezondheid en zorg samenvoegen, door afstemming en harmonisatie van begrippen en definities.

Samenwerkingsverband

De Staat van Volksgezondheid en Zorg is een samenwerkingsverband van (kennis)instituten onder regie van het RIVM: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Trimbos Instituut, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Zorginstituut Nederland, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het RIVM.

Doelstelling

De webportal geeft invulling aan drie doelen:

  • eenduidige kerncijfers
  • integreren van beschikbare informatie
  • bundelen van rapporten waar mogelijk.

Rapportages

Naast de webportal zullen ook thematische rapportages gaan verschijnen. Dit zijn domeinoverstijgende, integrerende rapporten rond een beleidsrelevant thema.

Groeimodel

Het is de bedoeling dat er voortdurend gegevens toegevoegd worden in het portal. Momenteel is reeds informatie opgenomen over onder meer jeugdzorg, jeugdreclassering en seksueel geweld bij jongeren.

Zie externe linkwww.staatvenz.nl