Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De terreur van de schaamte

31-12-2007

De terreur van de schaamte: brandstof voor agressie. Aart G. Broek, Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer, 2007 ISBN 9789062655878

Het boek is een kritische stellingname tegen de verklaring van geweld van bijvoorbeeld Curaçaose en Marokkaanse jongens en mannen uit hun culturele, etnische of religieuze achtergrond. Broek bepleit ruime aandacht voor en begrip van emotionele aspecten bij gewelddadig handelen, meer in het bijzonder `schaamte'. Deze angst voor en feitelijke ervaring met ernstige vormen van sociale en emotionele afwijzing is een uiterst belangrijke bron voor agressie. Als zodanig is deze eigen aan alle mensen en niet gebonden aan een specifieke cultuur, sociale klasse of religieuze groep.
De studie naar de relatie tussen agressie en schaamte concentreert zich onder meer op het geweld dat onder Curaçaose jongeren en mannen voorkomt. Waar gewoonlijk het machismo als verklaringsgrond wordt ge­geven, legt Broek verbanden met de menselijke reacties op krenking en afwijzing. Het boek is een bewerking van een in opdracht van Reclassering Nederland uitgevoerd onderzoek naar de relatie tussen geweld en cultuur.
Op de website van de auteur kunt u het eerste hoofdstuk van het boek downloaden.