Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De familie aan zet

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de situatie van families die een Eigen Kracht-conferentie belegd hebben en te maken hebben met jeugdbescherming. Het onderzoek richtte zich daarbij op de toestand na de bijeenkomst, drie en negen maanden later. In het onderzoek kwamen enkele, maar belangrijke, aspecten aan bod: de veiligheid en het welzijn van kinderen, de onderlinge band van het sociale netwerk en de zeggenschap van de hulpvrager.

Het onderzoek laat zien dat het aantal zorgpunten in een gezin snel afneemt na een Eigen Kracht-conferentie en vervolgens stabiel blijft. In de vergelijkingsgroep zonder conferentie wordt dat moment pas na negen maanden bereikt. Het onderzoek beveelt dan ook aan ‘stelselmatig het inzetten van een Eigen Kracht-conferentie te overwegen als er beslissingen genomen moeten worden in jeugdbeschermingszaken’. In een Eigen Kracht-conferentie maakt een gezin samen met familie, vrienden en overige bekenden, een plan voor verbetering en/of hulp. Dit gebeurt zonder (professionele) hulp van buitenaf en het plan is leidend voor de hulpverlening. Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, PI Research en WESP Jeugdzorg in opdracht van de Eigen Kracht Centrale te Zwolle. Het onderzoek vond plaats bij de Bureaus Jeugdzorg van Overijssel en Amsterdam.
Gezinnen blijken negen maanden na de conferentie gemiddeld meer steun te ontvangen en minder steun nodig te hebben dan ten tijde van de conferentie. De meeste gezinnen zijn meer tevreden over hun sociale contacten en hebben daar meer vertrouwen in. De gezinnen voeren voornamelijk zelf de regie over hun hulp in tegenstelling tot families uit de groep zonder conferentie, daar ligt de regie meer bij de gezinsvoogd.

Door de onderzoekers wordt nog een aantal conclusies getrokken:

  • Bij zaken met een Eigen Kracht-conferentie verblijven kinderen na negen maanden meer bij familie en bekenden. Bij zaken uit de schaduwgroep vindt een verschuiving plaats richting niet bekende verblijfplaatsen.
  • Leden van familie en netwerk letten op dezelfde kwesties als professionals als het gaat om de veiligheid van het kind. Meer dan professionals benadrukken zij welzijnsaspecten, zoals contact met familie en vrienden, bewegingsvrijheid en de mogelijkheid voor ontspanning.
  • Gezinnen waar de Eigen Kracht-conferentie niet doorging, ontvangen vaker een zwaardere vorm van ambulante hulp dan gezinnen waarbij de conferentie wel heeft plaatsgevonden.
  • Professionals leren dankzij de conferentie meer personen kennen uit familie en netwerk en hebben beter contact met de families.
  • Eigen Kracht sluit aan bij moderne opvattingen over vraaggestuurde hulpverlening.

Samenvatting gedeeltelijk ontleend aan bespreking op de website van Eigen kracht centrale

pdf bestandDe volledige tekst van het onderzoeksrapport De familie aan zet (pdf, 815 Kb)


De familie aan zet. De uitkomsten van Eigen Kracht-conferenties in de jeugdbescherming met betrekking tot veiligheid, sociale cohesie en regie / P. Wijnen-Lunenburg PI Research ; WESP jeugdzorg. - Duivendrecht ; Voorhout : PI Research ; WESP jeugdzorg, 2008. 97 pagina's.