Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Duidelijke taal! Een taboe verwoord. Vluchtelingen over de aanpak van huiselijk geweld

01-12-2006

Dit boek is de weerslag van een project van Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). Vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie en Iran spreken zich openhartig uit over huiselijk geweld en de manier waarop zij de strijd aangaan tegen deze problematiek.

Deel 1 van dit onderzoeksrapport geeft een korte beschrijving van het project ‘ Preventie & bestrijding geweld tegen vluchtelingenvrouwen’. Dit project vormt de basis van dit boek en toont de manier waarop vluchtelingenorganisaties zich inzetten voor de aanpak van taboeonderwerpen. Terwijl het project uit twee delen bestond, namelijk een onderdeel gericht op eergerelateerd geweld en een onderdeel gericht op huiselijk geweld, gaat dit boek alleen in op het tweede onderwerp.

In deel II van deze publicatie komen de trekkers en organisatoren van het project aan het woord: vertegenwoordigers van acht vluchtelingenorganisaties, die vertellen hoe ze huiselijk geweld behandelden tijdens bijeenkomsten met hun achterban, welke knelpunten ze tegenkwamen en welke successen ze boekten. Ook komt hier de problematiek van de samenwerking met hulpverleningsinstanties aan bod. Tijdens individuele gesprekken met de trekkers van het project kwam naar voren dat deze zich zorgen maken over de grote barriere tussen de professionele hulpinstanties en vluchtelingen. De gang naar de hulpverlening is zeer beperkt en vluchtelingen ervaren de professionele instanties als afstandelijk of zelfs vijandig.

Deze publicatie is verkrijgbaar bij:
Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Sumatrakade 1003-1005
1019 RD Amsterdam
020 509 13 70
info@vluchtelingenorganisaties.nl
externe linkwww.vluchtelingenorganisaties.nl


Duidelijke taal! Een taboe verwoord. Vluchtelingen over de aanpak van huiselijk geweld. Utrecht: VON, 2006.