Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen

06-10-1997

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen, dat in opdracht van de Stichting Vrouwenopvang Nederland is uitgevoerd. Het onderzoek is verricht tussen september 1996 en april 1997.

Uit het onderzoek blijkt dat ernstig fysiek geweld van mannen tegen hun vrouwelijke (ex-)partner de samenleving naar schatting ruim 332 miljoen gulden per jaar kost. De onderzoekers hebben de geschatte kosten voor politie en justitie, medische zorg, psycho-sociale zorg, arbeid (ziekteverzuim) en sociale zekerheid (bijstand en huursubsidie) bij elkaar opgeteld, voor zover die direct voortvloeien uit ernstig ‘thuisgeweld’ tegen vrouwen. Dit behelst onder meer: gericht met een voorwerp gooien, hard slaan, de trap afduwen, de keel dichtknijpen en dwingen tot seksuele handelingen.

Sociale zekerheid en ziekteverzuim vormden de grootste kostenpost (165,9 miljoen gulden per jaar) gevolgd door politie en justitie (72,8 miljoen). Opvang in blijf-van-mijn-lijf en andere opvanghuizen kost jaarlijks naar schatting 60 miljoen gulden, overige psycho-sociale begeleiding 18,4 miljoen en medische zorg 15,5 miljoen. De onderzoekers benadrukken dat de bedragen voorzichtige schattingen zijn, omdat zij zich moesten baseren op schaarse gegevens en deels verouderde cijfers.