Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een jaar vol beweging

12-03-2012

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

Voor de Raad voor de Kinderbescherming is 2011 een jaar vol beweging geweest. Een jaar waarin een belangrijk verandertraject is afgesloten.
Vier jaar lang heeft de Raad geïnvesteerd in het tijdiger, effectiever en professioneler helpen van kinderen en gezinnen. Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar. De doorlooptijden zijn verkort. Begin 2008 was voor een beschermingsonderzoek gemiddeld 130 dagen nodig. Inmiddels is dit aantal dagen meer dan gehalveerd, met behoud van kwaliteit. Daarnaast werkt de Raad met nieuwe onderzoeksmethoden waardoor onderzoeken systematisch en transparant worden uitgevoerd.

In 2011 is bovendien de verandering van de jeugdstrafzaken verder in gang gezet. Vooral de invoering van het nieuwe Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) heeft tot grote veranderingen geleid bij onderzoek en strafadvisering door de Raad. Het LIJ is een pakket aan instrumenten dat door alle partners in de jeugdstrafrechtketen wordt gebruikt. Hierdoor sluit de werkwijze van alle ketenpartners naadloos op elkaar aan. De implementatie van deze nieuwe wetenschappelijke onderzoeksmethodiek wordt in 2012 verder raads- en ketenbreed doorgevoerd.

externe linkVolledige tekst van het Jaarbericht van de Raad van de Kinderbescherming (pdf)