Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

17-07-2014

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Van de Bunt vanuit het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Het onderzoek komt voort uit het Actieplan aanpak kindermishandeling ‘Kinderen Veilig’ (2012-2016). Daarin sprak het kabinet de ambitie uit om de multidisciplinaire aanpak van het stoppen en het beperken van de schade van kindermishandeling te bevorderen.

Eén gezin, één plan, één regisseur

De zes onderzochte initiatieven hebben een samenwerking tussen organisaties uit jeugdhulp, medische zorg, justitie en volwassenenzorg ingericht voor de aanpak van kindermishandeling. Gebaseerd op een gezamenlijke visie en met een integrale, systeemgerichte benadering zet een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling hulp gecoördineerd en onder regie in, met een vast aanspreekpunt voor het gezin. Zo willen zij de regie op de samenwerking tussen de diverse professionals, organisaties en sectoren optimaliseren. Met hun werkwijze geven de initiatieven structureel invulling aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur, waarbij de veiligheid van het kind voorop staat. Over de doelmatigheid van de initiatieven kan momenteel nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan de slag: masterclasses in september

De eindrapportage wordt tijdens masterclasses gepresenteerd op de drie regionale bijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling op 11, 18 en 25 september 2014. Deelnemers worden uitgedaagd om voor hun eigen regio een globale inrichting van een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling te doordenken. De masterclass wordt verzorgd door de onderzoekers in samenwerking met de projectleider van een regionaal initiatief. Meer informatie over regionale bijeenkomsten

(Bron: externe linkZonMw)