Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Literatuurstudie Raad voor de Kinderbescherming

Een veilige wereld begint thuis!

01-03-2002

De Raad voor de Kinderbescherming liet deze studie verrichten om inhoudelijk een beter inzicht te krijgen in de problematiek rondom huiselijk geweld en vooral de rol van de kinderen hierin.

Kindermishandeling – als vorm van huiselijk geweld – is altijd al ‘core-business’ voor de Raad geweest en moet dat ook zijn omdat het kinderen individueel en rechtstreeks in hun ontwikkeling bedreigt. Daarnaast is mishandeling een aantasting van het recht van kinderen op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling.

Kinderen kunnen op een aantal manieren betrokken raken bij huiselijk geweld. Ten eerste kunnen ze zelf slachtoffer worden van mishandeling. Daarnaast kunnen ze ook getuige zijn van geweld dat plaatsvindt in het gezin. De gevolgen voor kinderen die direct of indirect met huiselijk geweld te maken hebben gehad, kunnen variëren van geen gevolgen tot de ontwikkeling van ernstige psychiatrische stoornissen, die in sommige gevallen kunnen leiden tot zelfdoding. Uit de literatuur wordt eveneens duidelijk dat getuigen van geweld en slachtoffers van mishandeling dezelfde lichamelijke-, psychische- en sociale klachten kunnen ontwikkelen.

In een aantal gevallen lijkt er een relatie te bestaan tussen ervaringen met huiselijk geweld uit het verleden en daderschap van geweld in de toekomst. Het onderzoek laat echter zien dat lang niet alle slachtoffers opgroeien tot daders. Integendeel, veel slachtoffers van huiselijk geweld zijn later zelf goed in staat om zich te ontwikkelen tot warme, zorgzame opvoeders. Vroege interventies van slachtoffers verkleint volgens de onderzoekers de kans dat slachtoffers in hun latere leven uitgroeien tot daders.

Word bestandDownload de literatuurstudie Een veilige wereld begint thuis! (Word, 343 Kb)