Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eergerelateerd geweld in Nederland: Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld

01-09-2009

Aanleiding voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek was de behoefte aan inzicht bij het Ministerie van Justitie in hoe eer en eergerelateerd geweld door migranten beleefd worden.

Daarnaast bestond bij het ministerie de wens om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop organisaties die te maken krijgen met (potentiƫle) slachtoffers en daders van eergerelateerd geweld, omgaan met de eergerelateerd-geweldproblematiek. De volgende twee hoofdvragen zijn daarbij leidend geweest binnen dit onderzoek: 1. Welke betekenis geven mannen en vrouwen, zowel jongeren als ouderen, uit migrantengemeenschappen waarin eergerelateerd geweld voorkomt, aan eer en daarmee verwante concepten en praktijken, alsook aan de wijze waarop over eergerelateerd geweld gediscussieerd wordt in de media en politiek? 2. Welke betekenis geven medewerkers van instanties binnen de organisatieketen aan eergerelateerd geweld, hoe organiseren zij zich rondom het thema eergerelateerd geweld, en hoe verloopt de samenwerking tussen de instanties die deel uitmaken van de organisatieketen die zich bezighoudt met eergerelateerd geweld?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Inleiding

1. Theoretische verkenning

2. Methodologische verantwoording
2.1 Onderzoek I: De beleving van eer en eergerelateerd geweld door migranten
2.2 Onderzoek II: De Nederlandse aanpak van eergerelateerd geweld

DEEL 1 MIGRANTEN OVER EER EN EERGERELATEERD GEWELD
Inleiding

1. De beleving van eer, schande en schaamte
1.1 Wat is eer?
1.2 Hoe wordt eervol gedrag bijgebracht?
1.3 Hoe gaan mensen om met eer?
1.4 Verschillen in eerbeleving tussen de groepen
1.5 Verschillen in eerbeleving binnen groepen
1.6 Hoe wordt de eer geschonden?

2. Eerschending en geweld
2.1 Hebben wij eerwraak?
2.2 Verschillende vormen en aspecten van geweld
2.3 Percepties over de relatie tussen eer en geweld en de toelaatbaarheid van eergerelateerd geweld
2.4 Risicosituaties en risicofactoren voor fysiek en ander zichtbaar geweld
2.5 Hulpverlening
2.6 De positie van de gemeenschappen in de samenleving
2.7 Reflecties op het praten over eer en geweld

Conclusie deel 1

DEEL 2 DE NEDERLANDSE AANPAK VAN EERGERELATEERD GEWELD
Inleiding

1. De hoofdrolspelers en hun rollen
1.1 De hoofdrolspelers
1.2 De rollen: een uitwerking

2. Wat is eergerelateerd geweld volgens de actoren?
2.1 De werkdefinitie versus de betekenisgeving
2.2 Operationalisering per actor

3. Aanpak, organisatie en samenwerking
3.1 Een tweesporenbeleid en de verschillende vormen van organisatie
3.2 De landelijk opererende actoren en hun interne organisatie
3.3 Samenwerking op landelijk niveau
3.4 De 'aansturing' van lokale actoren
3.5 De lokale actoren en hun samenwerking

Conclusie deel 2

Reflectie
Literatuur
Biografie

Brenninkmeijer, N.,Geerse, M., & Roggeband, C. (2009). Eergerelateerd Geweld in Nederland. Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN: 978-90-12-38214-4