Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

13-02-2015

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

Resultaten

De voorlichtingsbijeenkomsten door – en voor – ouderen brengen ouderenmishandeling dichter bij de doelgroep en zorgen dat deelnemers beter weten wat zij kunnen doen als zij ouderenmishandeling vermoeden.

Het SHG (nu: Veilig Thuis, red.) is als instantie wel bekend bij twee derde van het Nederlandse publiek, maar men associeert dit niet met ouderenmishandeling.

Ouderenbonden

Kaderleden van de ouderenbonden zien zowel een rol voor ouderenbonden als voor de overheid in het terugdringen van ouderenmishandeling en zijn dan ook voornemens om aandacht aan het thema te blijven besteden. De kaderleden zien verschillende manieren om met het thema bezig te zijn, met name door voorlichtingsbijeenkomsten te (blijven) organiseren en er in diverse communicatiemiddelen aandacht aan te besteden.

externe linkHet effect van voorlichting over ouderenmishandeling


Klooster, M., Worrell, L., Boerma, M. (2015). Het effect van voorlichting over ouderenmishandeling. Amsterdam: Ruigrok | Netpanel, in opdracht van het ministerie van VWS.