Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

25-09-2017

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld. Deze publicatie biedt daarvoor aanknopingspunten en geeft informatie over de 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor?

Werkzame elementen

In het onderzoek, bestaande uit 4 deelstudies, is een groot aantal eerdere onderzoeken nader onder de loep genomen, met de focus op de werkzame elementen van interventies om kindermishandeling te voorkomen. Ook wordt beschreven welke interventies in de praktijk worden uitgevoerd. Daarnaast is kwalitatief onderzoek gedaan onder enerzijds praktijkprofessionals en anderzijds ouders en kinderen.

Conclusies

Het onderzoek geeft een beeld van waar we in Nederland op dit moment staan. Er moet nog veel gebeuren om kindermishandeling structureel te voorkomen. Enkele conclusies zijn dat interventies niet de meest effectieve kenmerken bevatten, dat het ontbreekt aan tools om passende interventies te kiezen en dat in opleidingen van professionals meer aandacht nodig is voor problematische opvoedsituaties.

Doelgroep

De doelgroep van de publicatie bestaat uit alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap.

Programma kindermishandeling

Het onderzoek maakt deel uit van het ZonMw-programma Kindermishandeling, dat als doel heeft: het bevorderen van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling. Dit gebeurt door:

  1. Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
  2. Onderzoek ter ondersteuning van effectiviteitsonderzoek, gericht op risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de publicatie, het project, het programma en het thema kindermishandeling van ZonMw:
externe linkKindermishandeling (via ZonMw.nl)

Download onderzoek

pdf-bestandEffectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling. Samenvatting eindrapport. Voorstudie fase I. (pdf-bestand, 1,86 MB, via ZonMw.nl)


Put, C. van der, Boekhout van Solinge, N. & Gubbels, J. (2017). Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling. Den Haag: ZonMw.