Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen

Uitvoering en resultaten van review van internationale literatuur

De doelstelling van de search is het vinden van publicaties omtrent effectieve interventies, verschenen tussen 1985 en 2008 in peer reviewed en gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Bij deze search wordt gezocht met de zoeksystemen Medline, PsycInfo, en Embase, Cinahl en Social Services Abstracts, alsmede in de referenties van sleutelpublicaties. De search vindt plaats met vierentachtig combinaties van zoektermen, zowel in titels als in abstracts.

De resultaten vindt u in dit pdf bestandinformatieblad (pdf, 170 Kb) (via website werkplaatsoxo.nl).

Jonker, I., Luijtelaar, M. van en Wolf, J. Effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in opvangvoorzieningen. Nijmegen: Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, 2009.