Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

30-03-2011

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.
Banner aan de goede kant van de eer

Korte beschrijving

In het eerste deel van de eindrapportage worden de activiteiten beschreven op de vier resultaatsvelden, achtereenvolgens implementatie handelingsprotocol, weerbaarheid en zelfredzaamheid, mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven en samenwerking gemeenten en ketenpartners. Deel twee handelt over de projectaanpak op de verschillende onderdelen en eindigt met conclusies over de gevolgde werkwijze.

Resultaten

In het kader van het project zijn 143 bijeenkomsten gehouden, die werden bijgewoond door ruim vijfduizend mensen. Tenminste 70.000 mensen zijn bereikt met informatiemateriaal over de rol en werkwijze van de politie en de vrouwenopvang bij (dreigend) eergerelateerd geweld. In totaal zijn 201 organisaties betrokken geweest bij de uitvoering van activiteiten. Zesendertig plaatselijke organisaties nemen deel aan de gevormde lokale samenwerkingsvormen met gemeenten en ketenpartners.

In het kader van het project zijn een groot aantal producten ontwikkeld, zoals de cursusmethodiek W(eer)baarheid in opvoeding die onderdeel uitmaakt van de Toolkit Aan de goede kant van de eer, een Metro-special, een handleiding samenwerking voor gemeenten, het Portrettenboekje Over eer gesproken.

Download


Aan de goede kant van de eer, Eindrapportage van het deelplan Naar een gezamenlijke aanpak, Inspraakorgaan Turken (IOT), Utrecht, maart 2011.